Retourvoorwaarden:

  • Natuurlijk mogen artikelen thuis gepast worden maar deze mogen niet gedragen of gewassen worden. Op gedragen, gewassen & - kwetsbare kleding geven wij dan ook helaas geen (scheur) garantie.
  • Wanneer er door nalatigheid ontstane beschadigingen aan de artikelen zit kunnen wij helaas niet overgaan op terugbetaling. Bijvoorbeeld door water-, val- en/of stootschade.
  • Artikelen waar make up en / of een sterke lichaamsgeur  of sigarettengeur aan zit nemen wij ook niet retour.
  • Artikelen dienen in goede staat aan ons geretourneerd te worden. Met alle toegevoegde kaartjes en verpakking hieraan toegevoegd.

Garantie:

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging. Wij geven geen garantie op knopen, kralen of stenen.